Categories
Hymns and Mantras

Shiv Tandav Stotram | शिवतांडव स्तोत्रम | Shiva Stotra | Shankar Mahadevan | Times Music Spiritual

Very powerful Shiva Tandav Stotram! 

Credits:

Singer – Shankar Mahadevan Composer – Shailesh Dani Lyrics – Traditional Language – Sanskrit Label – Times Music
Powerful shiva tandav stotra, shiv tandav, shiva mantra
Image Source: zersey.com


Shiva Tandava Stotram


Jata tavi galajjala pravaha pavitasthale Galea valambya lambitam bhujanga tungamalikam || Damad damad damad dama ninada vadda marvayam Chakara chand tandavam tanotu nah shivah shivam ||1||

Jata kata hasam bhrama bhrama nilimpa nirjhari Vilolavi chivalarai viraja mana murdhani || Dhagadhagadha gajjvala lalata patta pavake Kishora chandra shekhare ratih pratikshanam mama ||2||

Dhara dharendra nandini vilasa bandhu bandhura Sphuradi ganta santati pramoda mana manase || Krupa kataksha dhorani nirudhadurdha rapadi Kvachit digambare mano vinodametu vastuni ||3||

Jata bhujanga pingala sphurat phana mani prabha Kadamba kunkuma drava pralipta digva dhumukhe || Madandha sindhura sphura tvaguttari ya medure Mano vinoda madbhutam bibhartu bhuta bhartari ||4||

Sahasra lochana prabhritya shesha lekha shekhara Prasuna dhulidhorani vidhu saranghri pithabhuh || Bhujanga raja malaya nibaddha jata jutaka Shriyai chiraya jayatam chakora bandhu shekharah ||5||

Lalata chatva rajvala dhanajn jaya sphu lingabha Nipita pancha sayakam naman nilimpa nayakam || Sudha mayukha lekhaya viraja mana shekharam Maha kapali sampade shiro jata lamastu nah ||6||

Karala bhala pattika dhagad dhagad dhagaj jvaltt Ddhanajn jaya huti kruta prachanda pancha sayake || Dhara dharendra nandini kuchagra chitra patraka Prakalpa naika shilpini trilochane ratir mama ||7||

Navina megha mandali niruddha durdha rasphurat Kuhunishithi nitamah prabandha baddha kandharah || Nilimpa nirjhari dhara stanotu krutti sindhurah Kala nidhana bandhurah shriyam jagad dhurandharah ||8||

Prafulla nila pankaja prapancha kali maprabha Valambi kantha kandali ruchi prabaddha kandharam || Smarachchhidam purachchhidam bhavachchhidam makhachchhidam Gajachchhidandha kachhidam tamanta kachchhidam bhaje ||9||

Akharva sarva mangala kala kadamba manjari Rasa pravaha madhuri vijrum bhanama dhuvratam || Smarantakam purantakam bhavantakam makhantakam Gajanta kandha kantakam tamanta kantakam bhaje ||10||

Jayatvada bhravibhrama bhramad bhujanga mashvasa Dvi nirgamatkrama sphurat karala bhala havyavat || Dhimid dhimid dhimidhvanan mrudanga tunga mangala Dhvani karma pravartita prachanda tandavah shivah ||11||

Shrushadvi chitra talpayor bhujanga maukti kasrajo Garishtha ratna loshthayoh suhrudvi paksha pakshayoh || Trunara vinda chakshushoh praja mahi mahendrayoh Sama pravrutikah samam pravartayan manah kada sada shivam bhajamyaham ||12||

Kada nilimpa nirjhari nikunja kotare vasanh Vimukta durmatihs sada shirah stha manjalim vahan || Vimukta lola lochano lalama bhala lagnakah Shiveti mantra muncharan sada sukhi bhavamyaham ||13||


Idam hi nityameva mukta mukta mottamam stavam Pathan smaran bruvannaro vishuddhi meti santatam || Hare gurav subhakti mashu yati nanyatha gatim Vimohanam hi dehinam sushankarasya chintanam ||14||